Келишим

Колдонуу эрежелери жана жашыруун маалымат политикасы

«Курсив» сервисин колдонуу шарттары

«Борбордук Азиядагы Эл аралык Билим берүү Дебат Ассоциациясы» Коомдук Фонду (мындан ары - IDEA CA) Интернет колдонуучуларды (мындан ары – Колдонуучу) https://coursive.id/ дареги аркылуу Курсив кызматын (мындан ары – Сервис) колдонууну сунуштайт.
Жалпы шарттар
1.1. Бул Келишимди кабыл алуу менен анда жазылган бардык шарттарды түшүнүп, макулдугуңузду билдиресиз.
1.2. Бул Келишимди кабыл алуу https://coursive.id дарегиндеги сайтта Сервис тарабынан талап кылынган бардык формаларды толтуруу жана «Мен Колдонуучу келишимин кабыл алам» деген белгини белгилөө менен каттоо иш-аракеттерин аткарасыз дегенди билдирет.
1.3. Сервисти колдонуу менен Колдонуучу маалыматтык жана жарнактык мүнөздөгү билдирүүлөрдү алууга макул болот. Колдонуучу билдирүүлөрдү алуудан баш тартууга укуктуу.
1.4. IDEA CA Сервистин сапатын көзөмөлдөө жана статистикалык максаттар үчүн Колдонуучулардын сын-пикирлерин чогултууга, ошондой эле алынган маалыматтарды Сервистин иштеши үчүн жеке эмес формада колдонууга укуктуу.
Кызматты колдонуу
2.1. Сервис Колдонуучуларга кесиптик көндүмдөргө өз алдынча үйрөнүүгө арналган Курстарды жана аларда камтылган Программаларды аяктоо мүмкүнчүлүгүн берет.
2.2. Сервис Колдонуучуга жаңы Колдонуучуну каттоо процедурасын өткөндө жеткиликтүү болот.
2.3. Сервисте авторизация процедурасын өткөндөн кийин, Колдонуучу Сервисте көрсөтүлгөн Программалардын бирин тандай турган Жеке кабинетти ача алат. Колдонуучу Курстун мазмуну, анын шарттары жана тартиби жөнүндө толук маалымат ала алат.
2.4. Курсту тандап, аны өтүп баштаганда, Колдонуучу окуу материалдарына бекер жеткиликтүүлүккө ээ болот.
2.5. Курс аяктагандан кийин Колдонуучу Сертификат ала алат.
Колдонуучунун милдеттенмелери
3.1. Автордук укук ээлеринин макулдугусуз Сервистин материалдарын колдонууга жол берилбейт. Колдонуучу каттоо процедурасына чейин да, андан кийин да Сервисте жайгаштырылган маалыматты көчүрүп алууга эч кандай укугу жок.
3.2. Сервистеги материалдарды, анын ичинде автордук укук менен корголгон чыгармаларды цитата кылууда Сервиске шилтеме талап кылынат.
3.3. Сервистин ээси тышкы булактарга кирүү жана аларды колдонуу үчүн жооптуу эмес жана ал шилтемелер Сервисте камтылышы мүмкүн.
Жеке маалымат
4.1. Сиздин жеке маалыматыңызды жана купуялыгыңызды коргоо IDEA CA үчүн өтө маанилүү.
4.2. Сервистин ээси жеке маалыматтардын сакталышын камсыздайт жана ыйгарым укутуу эмес адамдардын жеке маалыматтарына жеткиликтүүлүктү болтурбоо үчүн бардык чараларды көрөт.
4.3. Жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү чексиз. Колдонуучу каалаган убакта ideaca@idebate.org электрондук дареги аркылуу Сервистин ээсине билдирүү жөнөтүү менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун жокко чыгара алат.
Башка шарттар
5.1. Бул Келишим жаңы версияга алмаштырылганга чейин мөөнөтсүз болуп саналат.
5.2. Сервис телекоммуникация жана энергетикалык тармактардагы каталар үчүн; үчүнчү жактардын уруксатсыз кирүүгө жана (же) Кызматты өчүрүүгө багытталган мыйзамсыз аракеттери үчүн; Интернетти токтотууга же токтотууга алып келген зыяндуу программалардын аракеттери үчүн жооп бербейт.
5.3. Сервистин ээси каалаган убакта ушул Келишимдин шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө укуктуу, буга байланыштуу Колдонуучу бул Келишимдин текстинин актуалдуулугун өз алдынча текшерет.
2021-жылдын 8-сентябрында жарыяланган